top of page

Advokat Alvik er partner i Advokatfirmaet Alvik, Røed og Stang Lund og samarbeider tett med de andre advokatene i firmaet. Alvik har prosedert en rekke saker for domstoler og fylkesnemnder.

Vi bistår våre klienter med rådgivning og prosedyreoppdrag. 

Vårt hovedfokus er å komme frem til de beste løsningene.

Vi forsøker først å dempe konflikter og komme frem til minnelige løsninger utenfor rettsapparatet. Om det ikke er mulig gir vi en grundig prosessrisikovurdering og bistår klientene med juridisk kompetanse og forståelse i møte med motparter og domstoler eller fylkesnemnd.   

Juridisk kompetanse
Erfaring
Empati

web Konsultasjon

Vi bistår i møte med offentlige myndigheter, foretak og privatpersoner.

Vårt hovedfokus er å møte klientene med et skarpt juridisk blikk i kombinasjon med livserfaring og forståelse. 

bottom of page