top of page

Familie- og arverett

- når juss må harmonere med medmenneskelighet og psykologiske mekanismer

Familie på en strand

Familie- og arverett omhandler alt som har med våre nærmeste å gjøre - helt fra vi blir født og til vi dør. Det kan være spørsmål om inngåelse av ekteskap og samboerskap, samboerkontrakt, ektepakt, testamenter, fremtidsfullmakter, farskap eller medmorskap, DNA-tester, adopsjon, foreldreansvar, bosted og samvær, og fordeling av verdier og eiendelen etter dødsfall. I  forbindelse med samlivsbrudd oppstår det spørsmål om hvor barna skal bo, om de skal ha fast bosted hos begge eller hos den ene og samvær med den andre. Ofte trenger par også hjelp til å skifte boet etter et ekteskap eller samboerforhold. 

Barnerett omhandler også barnevernrett. Vi bistår helt fra det kun er en mulighet for at barnevernet vil bli inolvert og til de mest inngripende avgjørelser som kan bli fattet i medhold av barnevernloven. 

Arveretten handler om fordeling av økonomiske verdier og eiendelen etter dødsfall. 

Grow Your Vision

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. 

Double click to edit and add your own text.

bottom of page